نحوهی ارسال کالا
محصولات به سراسر کشور به صورت رایگان ارسال می گردد. ارسال سفارشات در شهرستان ها به وسیله پست وبراساس تعرفه های پستی به روش انتخاب شده توسط خریدار ( تیپاکس ) ارسال می گردد. کلیه محصولات بدون ذکر نام محصولات زناشویی و به صورت کاملا محرمانه ارسال می گردد.